Çevre ve Kalite

ÇEVRE VE KALİTE POLİTİKASI

Pak Tavuk Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi,

Pak Tavuk üretimin farklı bölümlerinde farklı hijyen tedbirleri uygular. Bu uygulamalar yem fabrikasından başlayarak, damzılık çiftliklerine, ve oradan da kuluçkahaneye kadar devam eder. Yem Fabrikası en yüksek seviyede uygulanan hijyen kuralları içinde yemi üretir ve sevk eder. Damızlık çiftliklerinde kapalı silolara bu yem dışarı ile temas etmeden nakledilir ve damızlıkların üretimi boyunca bu döngü devam ettirilir. Damızlıklara gereken aşılamalar yapılır, çevre temizliği, kümes dezenfeksiyonu, misafir kabul etmemek hastalıklara karşı ciddi koruma sağlar. Ayrıca veteriner hekimler sürekli olarak sürülerin sağlığını takip eder ve gereken durumlarda gerekli önlemleri alırlar. Damızlık çiftliklerinde üretilen yumurtalar klimalı yumurta kamyonları ile + 16 C derecede kuluçkahaneye veya müşteriye sevk edilir. Kuluçkahaneye gelen yumurtalar burada tasnif edilir, dezefeksiyon ve gazlama işlemleri tamamlanıp kuluçka makinelerine yüklenir. 21 gün 6 saat sonra çıkan civcivler gerekli aşılamaları yapıldıktan sonra müşterilere özel havalandırmalı ısıtma ve sogutmalı civciv nakil kamyonları ile devamlı dış ortamdan alınan temiz hava 26 C dereceye getirilerek sevk edilir.

“ PAK TAVUK, üretimin her aşamasında ciddi hijyen kurallari uygular ve belli kontrol noktalari oluşturarak sıkı ve disiplinli bir anlayış biçimi içinde sürekli olarak bu noktalari denetler ve müşterilerine nihai ürünü tüm kontrolleri yaptktan sonra yollar. ”


ÇEVRE POLİTİKASI

PAK TAVUK; damızlık ve etlik civciv üretiminde markalaşma ve kurumsallaşma sürecinde dengeli ve sürekli büyümenin yanı sıra müşteri ve hizmet odaklı olmayı hedefler ve yönetim sistemleri şartlarına uygunluğu sağlayarak etkinliğini sürekli iyileştireceğini, yürürlükte bulunan ilgili yasal ve diğer şartlara uyacağını ve bu süreçte yeni yatırımlar planlarken Çevre - Sağlık ve Güvenlik ilkelerini ön planda tutacağını taahhüt eder. Bunun için tüm etkinliklerimiz ve faaliyetlerimizde;

Çevre ile ilgili yasal mevzuatlara uyarak, gereklilikleri yerine getirmek,

Hiç bir aktivitenin emniyet önlemlerini göz ardı edecek kadar önemli olmadığı bilinci ile tüm çalışanlarımızı, müteahhitlerimizi ve müşterilerimizi eğiterek karşılıklı iletişim çerçevesinde sistemlerimizi geliştirmek,

Doğal kaynakları verimli kullanırken çevre kirliliğinin önlenmesini, atıkların kaynağında azaltılarak ayrıştırılmasını, geri dönüşüme kazandırılarak uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlamak,

Tesis, proses ve ürünlerin çevre etkilerini projelendirme aşamasında değerlendirmenin yanı sıra çevre üzerinde olabilecek olası ve olumsuz etkileri belirleyip minimize etmek, malzeme ve enerji tüketimini azaltmak,

Uygun teknolojileri kullanarak; çevre kirliliğinin önlenmesi çevre performansımızın geliştirilmesini sürekli kılmak amacıyla belirlediğimiz ölçülebilir hedefleri izlemek ve geliştirmek,

Günlük çalışmalarımızı çevre kuralları içinde yerine getirirken tüm iş gücümüzün çevre çalışmalarına aktif olarak katılmasını sağlamaktır.

KALİTE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Maksimum müşteri memnuniyeti için faaliyetlerimizin her safhasında güvenli, kaliteli, yasal mevzuatların gerekliliklerine uygun, sağlıklı ve hijyenik şartlarda üretim yapmak.

Sağlıklı ürünleri daha verimli üretmek ve müşteri beklentilerini en üst düzeyde karşılamak için teknolojik ve sanayi alanındaki gelişmeleri takip etmek. Sürekli gelişme ve iyileştirme bilinciyle çalışmalarımızı sürdürmek, bu doğrultuda hedefler belirleyerek hedeflere ulaşmaya çalışmak.

Tüm çalışanlarımızı damızlık ve civciv güvenliği, hijyen ve kalite konularında sürekli eğiterek, Toplam Kalite ve Gıda Güvenliği bilincini oluşturmak. Tüm çalışanlarımızın Kalite Yönetim Sistemimize katılımını sağlamak.

Etkinliği sürekli iyileştirmek için, mal veya hizmet sunan üretici ve tedarikçilerimiz ile etkin, verimli, kontrollü ve yapıcı işbirliği içinde olmak.

Kalite ve hizmette sürekliliği hedef alarak, insan ve çevre sağlığını ön planda tutan toplumcu bir anlayış içinde, kaynaklarımızı en verimli şekilde değerlendirerek sağlıklı ürünler üretmek taahhüdümüzdür.

2020 Fuar Katılımlarımız

Bizleri Ziyaret Edin..