Sipariş Vermek İçin

Yem Fabrikası

2001 yılında Sakarya’nın Söğütlü ilçesinde yer alan Sakarya 3. Organize Sanayi Bölgesi’nde 54.000 m2 arazi içinde inşaatı fabrikamız 2003 yılında üretime başlamıştır.

Yem fabrikamız 60 t/saat kapasiteli olup, kanatlı, büyükbaş ve küçükbaş yemleri yapmaktadır.

Yem fabrikamız birçok ana ve yardımcı hammaddenin depolandığı ve bu hammaddelerin belirlenen miktarlarda bir araya getirilmesi ile ortaya çıkan karma yemleri üreten bir işletmedir.

Bu süreç içinde kullanılan hammaddelerimiz genel olarak tahıllar, küspeler, vitamin / mineral karışımları, değirmencilik yan ürünleri, amino asitler ve katkılardan oluşur.

Hammadde depolarımız yatay ve dikey depolar halinde fabrika arazisine yerleştirilmiştir. Ayrıca fabrika imalat binası içinde günlük kullanım için ara depolar yer alır. Fabrikamızda üretim akışı depolama, tartım, kırım, karıştırma, presleme ve sevkiyat olarak tanımlanabilir.

PAK TAVUK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yem fabrikası için Yem Güvenliği Yönetim Sistemi’ni kurmuştur. Gerektiğinde yönetimi gözden geçirme toplantıları yaparak, yem güvenliğini sağlayacak şekilde değişikler yaparak sistemi sürekli olarak güncellemektedir. Fabrika hedefleri, çiftliklerdeki kullanıcıların yem güvenliği ile ilgili ihtiyaç ve beklentileri, yasal şartlar ve mevzuatlara uyum, üretim yöntemi değişikleri ile tehlike analizlerinin yeniden doğrulanması vb. yem güvenliğini etkileyen konular bu toplantılara veri oluşturmakta ilgili kararlar, sorunlar, gerçekleşmesi beklenen temin zamanları bu toplantılarda görüşülmektedir.

PAK TAVUK GIDA SANAYİ VE TİC. A.Ş.’de yem üretiminin gerçekleştirilmesi için gerekli üretim yolları planlanmış ve geliştirmiştir. Üretim planlaması, yem güvenliği yönetim sisteminin şartları ile tutarlı olacak şekilde yapılmıştır. Ürün gerçekleştirme planlamasında; ürün için yem güvenliği hedefleri ve dokümanların oluşturulması, ürüne özgü kaynakların sağlanması, ürüne özgü gerekli doğrulama, geçerli kılma, izleme, muayene ve deney faaliyetleri, ürün kabulü için kriterler göz önüne alınmıştır. Üretim aşamalarının ve nihai ürünün şartları karşılandığına dair, kanıtları sağlamak için gereken kayıtlar tutulmaktadır.

Güvenli Ürün Planlaması ise, sistem ve ürünlerin yem güvenliğini korumak ve geliştirmek maksadıyla oluşturulmuş dokümanlardır. HACCP Planı hazırlanırken aşağıdaki noktalar dikkate alınmıştır.

İstenilen kaliteyi ve yem güvenliğini gerçekleştirmek maksadıyla gerekli tüm kontroller, teçhizatlar, kaynaklar belirlenmiştir. Üretim prosesi, muayene ve deney teçhizatının birbiri ile uyumlu olmasına dikkat edilerek uygulanabilir dokümantasyonlar sağlanmıştır. Üretim sürecinde gerekli doğrulamalar yapılmaktadır. Ön Gereksinim, Operasyonel Ön Gereksinim ve Kritik Kontrol Noktaları belirlenmiştir.

PAK TAVUK GIDA SANAYİ VE TİC. A.Ş., ISO 22000 şartlarına göre kurulmuş olan Yem Güvenliği Yönetim Sistemi’ni belgelemiş olup, sistemin etkinliğini ve sürekliliğini gözden geçirmektedir. İstenilen yem güvenliğini gerçekleştirebilmek için sistemin planlanması, firma içi yem güvenliği tetkikleri, üretim verileri, düzeltici ve önleyici faaliyetler gibi kaynaklardan sağlanan verilerin değerlendirilmesiyle yapılacak çalışmalar belirlenmekte ve bu çalışmalar ilgili bölümler tarafından gerçekleştirilmektedir.

PAK TAVUK GIDA SANAYİ VE TİC. A.Ş.’da hammadde girişinden ürünün bitip sevkiyata hazır hale gelmesine kadarki tüm aşamalar için kontrol yöntemleri geliştirilmiştir. HACCP planı ile kaliteyi ve kanatlı sağlığını etkileyen tüm kontrol noktaları, kontrol parametreleri, sıklık, sorumlular ve Yem Güvenliği kayıtları oluşturulmuştur. Kurulan sistemin doğru çalıştığının takibi için Doğrulama Planı oluşturulmuş olup bu kapsamda yapılan analizler Yönetimin Gözden Geçirilmesi toplantılarında görüşülmektedir.

YEM GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Çiftliklerdeki Koşulsuz Kullanıcı Memnuniyeti; dürüstlük, kalitede ve hizmette sürekliliği hedef alarak çiftliklerden gelen talepleri zamanında karşılamak, kaliteli hammadde kullanmak ve sektörümüzün gereği %100 güvenli, sağlıklı ve hijyenik şartlarda üretim yapmak için Yem Güvenliği Standartlarını uygulamak, çalışanlarımızı hijyen ve sanitasyon konusunda sürekli eğiterek çevre sağlığını ön planda tutmak, kaliteyi en üst safhada sunmak, Yem Güvenliği Yönetim Sistemi şartlarını sürekli iyileştirmek, hiçbir koşulda kaliteden ödün vermemek, yasal şartlar ve mevzuatlara uymak firmamızın Yem Güvenliği Politikasıdır.

SÖĞÜTLÜ YEM FABRİKASI

SÖĞÜTLÜ YEM FABRİKASI

SÖĞÜTLÜ YEM FABRİKASI

SÖĞÜTLÜ YEM FABRİKASI