Pak Tavuk Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ait bina ve yapılar içerisinde ve dışarısında yer alan güvenlik kameraları hakkında aydınlatma metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10 maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Pak Tavuk Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirket tarafından hazırlanmıştır.

Şirket bina ve yapıları içerisinde ve dışarısında, giriş kapıları, bina dış cephesi, yemekhane, kafeterya, ziyaretçi bekleme salonu, otopark, güvenlik kulübesi alanlarında bulunan güvenlik kamerası vasıtasıyla güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi insan kaynakları birimi tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5 maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Veysel Karani Mahallesi, Osmangazi Caddesi No:219 Sancaktepe-İSTANBUL adresine yazılı olarak veya kimliğinizin teyit edilebil elektronik posta üzerinden info@paktavuk.com.tr iletebilirsiniz.

 

Kişisel Verileri Saklama Silme İmha ve Anonimleştirme Politikası

Veri Sahibi Başvuru Formu